Rennäringsföretagare med intresse för kompetensutveckling

Vi tipsar medlemmar inom Jokkmokksbyarna som är intresserad av kompetensutveckling att hålla koll på SSR:s nya projekt – Ovttas

Bakgrund

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag. De branscher denna insats verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum.

Övergripande mål

Projektet skall med utbildningsinsatser och nätverksbildande insatser, båda stödda av IT, bidra till utveckling av företag ägda av samer och bidra till utveckling av samebyarna som organisationer. Med detta bidras till utveckling av det samiska samhället, den samiska kulturen och till ekonomisk och samhällelig utveckling i Sápmi.

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten och kommer att fortlöpa till oktober 2017.

Läs mer

http://www.sapmi.se/utbildning-2/

På sidan kan du också lista dig som utbildare.

Under fliken utlysningar listas vilka utbildare som ska upphandlas under hösten 2016 och här finns möjligheter att verka som utbildare  i någon eller några av våra SSR:s kommande. Lämna in offert eller anmäl intresse för kommande behov.

Kontakta SSR om Ni behöver mer information.