Startsidan

Karta - Samebyar i Jokkmokks kommunDálvvadis ekonomisk förening är en samverkansplattform och en lokal branschorganisation för samebyarna i Jokkmokk.

Medlemmar är Sirges, Tuorpon, Jåhkågasska och Udtja samebyar.

Föreningen ska öka och utveckla samverkan mellan medlemssamebyarna och mellan samebyarna och andra samverkansaktörer på både lokal, regional och nationell nivå, samt driva frågor som är av betydelse för rennäringens utveckling med målet om en långsiktigt hållbar rennäring inom Jokkmokks kommun.

För tiden 2014-2016 har vi bedrivit ett treårigt utvecklingsprojekt. Med stöd från finansiärerna nedan.

Projektet är avslutat 2016-12-31 och slutrapporten finns att läsa under fliken  – VERKSAMHET och PROJEKT