Få sökande till renskötarlinje på Torsta gymnasium

I oktober 2014 svarade samebyarna i Jokkmokk genom Dálvvadis ek förening på frågor rörande den förstudie som legat till grund för det tänkta renskötarlinjen på Torsta gymnasium.
Där uttrycktes bland annat farhågor för urholkning av befintlig rennäringsutbildning under Sami Oahppahusguovdas i Jokkmokk samt om rådande elevunderlag fanns för två utbildningar.
Vi ser nu att en del av våra frågor var befogade. Det är självklart tråkigt att utbildningen inte kan starta på grund av för få ansökningar.

Lyssna mer på: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2327&artikel=6369824