Projekt

Avslutat projekt

Säkrare arbetsmiljö för rennäringsföretag

Projekttid: 2020-12-01–2021-11-30

Projektet avslutat.

Mål: Utveckla en säkerhetsfunktion med hjälp av kommunikationsdrönare vilket möjliggör att skicka meddelande när man befinner sig i områden som saknar kommunikationsmöjligheter.

Projektparter: Sirges sameby, Tuorpon sameby, Jåhkågaska Tjiellde, Udtja sameby, Luleå Tekniska Universitet
Projektägare: Dálvvadis Ek Förening

Målet var att utveckla en säkerhetsfunktion med hjälp av kommunikationsdrönare vilket möjliggör att skicka meddelande när man befinner sig områden som saknar kommunikationsmöjligheter för att öka säkerheten i fjäll- och renskötselområden. NOMATRACKS kommunikationsdrönarkoncept utvecklades till att även kunna hantera meddelanden och en meddelandefunktion integrerades i APPEN.

Utveckling, Design meddelandefunktion, integration i NOMATRACK. Design utrustning, testprotokoll, implementation, systemdokumentation, planera demo av prototyp. Uppföljning tester, uppdatering programvara. Resultat: Meddelandefunktion utvecklad och integrerad i NOMATRACK konceptet, prototyp testad i fält, redo för demo, utrustning formgiven.

Fälttester av prototyp: genomföra fälttester i samband med renskötselaktiviteter utanför täckning. Resultat: Prototyp är testade och utvärderade i områden utan täckning. Demo av prototyp ersatt med demofilm. – Målet uppnått.

 

Med finansiering från:

 

——————————————————————————————————————————————————

 

 

AVSLUTAT PROJEKT

Projektet har fått stöd från landsbygdsprogrammet 2014-2020 inom EIP-Agri satsningen med medel från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Planeringsverktyg för rennäringsföretag – teknikutveckling inom renskötsel 2017-2020

Projektets syfte

Syfte är att till rennäringen skapa ett verktyg som gör det möjligt att ute i fält i kallt klimat och utan 3G/4Gnät använda RBP (renbruksplaner) och uppdatera RBP med hjälp av en ny kombination av befintlig testad teknik (utveckla mobilapp med buffrad RBP, buffrad insamlad data med koordinater, kommunikationsdrönarteknik, GPS-halsband, basstationer). Projektet uppdaterar rennäringens modell för teknisk infrastruktur, arbetsflöde avseende datainsamling under operativt arbete inom områden som saknar 3G/4G datanätverk.

Innovationen består av tre moduler

  1. The base platform: drone based mobile network extender(communication drone),
  2. DTN(delay tolerant network) enabled RBP-module + phone app
  3. Reindeer tracking radio receiver

Projektet utgår från RBP-konceptet som gemensam platform/gränssnitt för beslutsstöd som innehåller  databaser för presentation, analys och planering.

Innovationen gör det möjligt att i fält importera sista versionen av RBP och samla in data till export till RBP med hjälp av en app (marknad rennäringen) och ett koncept för kommunikationsdrönare (marknad där kommunikation med internet saknas) som gör det möjligt att buffra data för senare sändning.

Innovationen ska kunna kommunicera i kallt klimat där mobiltäckning saknas. Testutrustningen består a kommunikationsdrönare , datorer, GPS-halsband, fast kommunikationsutrustning (basstationer) och programvara.

SpårningProjektet utgår ifrån tidigare erfarenheter som Dálvvadis ek förening, Sametinget, andra samebyar och Skogsstyrelsen upparbetat under de senaste årens utveckling av tekniska plattformen för renbruksplaner, förstudier och fälttester genomförda inom ramen av det under föregående programperiod ERUF finansierade projekt Sájtte.

Innovationsgruppen består av Jakob Nygård Sirges sameby, Jon-Mikko Länta Jåhkågasska Tjiellde, Rune Stokke Udtja sameby,  Per Ren med GPS-halsbandJonas Parffa/Nils Petter Pavval Tuorpon sameby. Maria Udén LTU, Kerstin Kemlén projektledare och Samo Grasic teknisk koordinator.