Våra tjänster

Vi har specialiserat oss på ekonomi, administration och projekt för samebyar, samiska organisationer och föreningar och erbjuder:

Ekonomitjänster

– Smidiga och kostnadseffektiva redovisningslösningar.

Med hjälp av Ascendo Invoice erbjuder vi en effektiv handläggning, förkortade ledtider och ett säkrare flöde genom en smidig, smart och okrånglig fakturahantering.

– Hantering av samtliga förekommande format för leverantörsfakturor.
– Förenkling och automatisering av kontering.
– Säkerställande att attest av fakturor sker enligt fastställa regler.
– Fullständig spårbarhet.
– Tillgängliggjord leverantörsinformation och fakturahistorik.
– Direkt och enkel åtkomst till arkiv över alla leverantörsfakturor. Direkt efter ankomsten finns samtliga fakturor sökbara i det digitala arkivet via en behörighetsstyrd sökfunktion.
– Rapportering och statistik för överblick över fakturaflödet

Projekttjänster

– Vi utgår från olika projektsituationer. Uppdragens omfattning och karaktär kan variera; projektidéer, projektansökningar, projektledarstöd etc.

Vi kan också hjälpa till med målformulering för er som står i begrepp att starta upp ett projekt. Målformulering kan också göras för pågående projekt med otydliga mål eller om projektets mål har fått ändrade förutsättningar.

Övriga tjänster

Vi kan också utgöra remissinstans och vi har goda möjligheter att sätta ihop team med passande specialkunskaper inom rennäring eller andra samiska näringar.

Kontakta oss för offert.