Udtja

Udtja sameby är en skogssameby i Norrbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Jokkmokks kommun.

Areal
9139 km2

Vinterbetesmarker
Samebyn har sina vinterbetesmarker i Jokkmokks, Bodens, Älvsbyns, Piteå och Luleå kommuner.

Antal renskötselföretag
Samebyn har 10 registrerade renskötselföretag.

Högsta renantal
Det är länsstyrelsen i Norrbottens län som fastställer högsta tillåtna renantal. Samebyn får ha högst 2800 djur i vinterhjorden.

Kontaktinformation ordförande
Rune Stokke
Njalle 1
942 95  VIDSEL

Telefon: 070-357 01 16

E-post: stokke.kabdalis@gmail.com

Läs mer »

(Källa: Sametinget.se)