Tuorpon

Tuorpon sameby är en fjällsameby i Norrbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Jokkmokks kommun.

Areal
13 180 km2

Vinterbetesmarker
Samebyn har sina vinterbetesmarker i Jokkmokks, Bodens, Älvsbyns, Piteå och Luleå kommuner.

Antal renskötselföretag
Samebyn har 55 registrerade renskötselföretag.

Högsta renantal
Det är länsstyrelsen i Norrbottens län som fastställer högsta tillåtna renantal. Samebyn får ha högst 9000 djur i vinterhjorden.a tillåtna renantal. Samebyn får ha högst 9000 djur i vinterhjorden.

Kontaktuppgifter ordförande
Per Jonas Parffa
c/o Dálvaddis
Box 76
962 22 JOKKMOKK

E-post: tuorpon.sameby@gmail.com

Läs mer »

(Källa: Sametinget.se)