Sirges

Sirges (Sirkas) sameby är Sveriges största sameby. Sirges sameby är en fjällsameby i Norrbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Jokkmokks kommun.

Areal
13 485 km2

Vinterbetesmarker
Samebyn har sina vinterbetesmarker i Jokkmokks, Bodens, Älvsbyns, Piteå och Luleå kommuner.

Antal renskötselföretag
Samebyn har 100 registrerade renskötselföretag.

Högsta renantal
Det är länsstyrelsen i Norrbottens län som fastställer högsta tillåtna renantal. Samebyn får ha högst 15 500 djur i vinterhjorden.

Kontaktuppgifter ordförande
Glenn Mikael Kuhmunen
Box 76
962 22 JOKKMOKK

Telefon: 070-398 65 89

E-post: sirgessameby@gmail.com

Läs mer »

(Källa: Sametinget.se)