Jåhkågasska

Jåhkågaska tjiellde är en fjällsameby i Norrbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Jokkmokks kommun.

Areal
9922 km2

Vinterbetesmarker
Samebyn har sina vinterbetesmarker i Jokkmokks, Bodens, Älvsbyns, Piteå och Luleå kommuner.

Antal renskötselföretag
Samebyn har 45 registrerade renskötselföretag.

Högsta renantal
Det är länsstyrelsen i Norrbottens län som fastställer högsta tillåtna renantal. Samebyn får ha högst 4500 djur i vinterhjorden.

Kontaktuppgifter ordförande
Jan Erik Länta
Box 76
962 22 JOKKMOKK

Telefon: 073-025 83 92

E-post: jtsameby@gmail.com

Läs mer »

(Källa: Sametinget.se)