Om föreningen

Bildandet och driftsättandet av Dálvvadis ekonomisk förening är ett konkret resultat av det tidigare projektet Sájtte (2011-2013). Föreningen har ett samiskt perspektiv och ett stort nätverk med en mängd olika kompetenser, inte minst inom rennäringen.

Vi finns till hands för samverkan, exempelvis som ”speakingpartner” för de som arbetar med näringsfrågor och andra typer av samhällsfrågor som har beröring med rennäringen inom kommunen.

Från 1998 och fram till december 2013, drevs samebyarnas kansli i Sirges samebys regi. Jokkmokks övriga samebyar erbjöds samverkan inom ekonomiadministration och möjligheterna att arbeta med gemensamma utvecklingsfrågor var mycket begränsade. Samebyarna kunde exempelvis inte söka finansiering för att driva enskilda eller gemensamma utvecklingsprojekt.

Dálvvadis ekonomisk förening är den första lokala branschorganisationen för rennäringen och kan samverka kring frågor som samtliga samebyar i området har nytta av.
Teknikutveckling, pris- och upphandlingsfrågor, renslakt, försäkringar och kompetensutveckling är exempel på frågor som berör många. Andra exempel är samverkan mellan olika organisationer , exemeplvis med besöksnäringen där Dálvvadis kan föra in ett rennäringsperspektiv i utvecklingen av kommunens och länets besöksnäring. Föreningen kan också samverka med Strukturum eller Företagarna för att lyft särskilda insatser för rennäringen, eller med kommunen i frågor rörande markanvändning.

På nationell nivå samverkar vi med ett flertal nationella aktörer som berör samebyarna i Jokkmokk. Konkreta samverkansparter är Sametinget, LTU, Skogsstyrelsen m fl.

Vision

Dálvvadis ekonomisk förening ska verkningsfullt företräda rennäringen och andra samiska näringar inom Jokkmokks kommun. I vår roll som branschorgan har vi unik kunskap om rennäringen och dess förutsättningar samt andra samiska näringar och vi intar därför en unik särställning i omvärlden.

Verksamhetsidé

Dálvvadis ekonomisk förening är ett frivilligt samverkansorgan och en lokal branschorganisation för rennäringen i Jokkmokks kommun.

Syfte

Syftet är att skapa långsiktigt bästa villkor för rennäringen och andra samiska näringar inom Jokkmokks kommun och att som branschorgan för rennäringen företräda medlemmarna som är samebyarna inom Jokkmokks kommun i frågor som är överenskomna och övergripande.

Styrelse

Elli-Karin Grufvisare, ordförande
Mikael Kuhmunen
Nils Mikael Påve
Mattias Pirak
Annelie Päiviö

 

Samebyarnas kansli

Verksamheten utgår från egna kontorslokalen på Storgatan 40, mitt i centrala Jokkmokk.

De som arbetar på kansliet är:

Tone Staffansson, ekonom
Bitte Päiviö Nygård, ekonom
Annelie Päiviö, projektadministratör