Aktuellt

Sök till rennäringsutbildningen Lå 2016/17

  • september 14, 2016

 

Sametinget ställer krav på minst tio veckors rennäringsutbildning för att bevilja startstöd till rennäringsföretag. Skolan planerar från höstterminen 2016 att starta en tio veckors rennäringsutbildning, fyra veckor under höstterminen, med start i början av oktober 2016, sex veckor under vårterminen 2017.

Tidsplanen är veckorna: vecka 40, 41, 42 och 43 (3/10-28/10)

Utbildningen under hösten 2016, tar upp ämnen som företagande/entreprenörskap, juridik och slakt.

För höstterminens fyra veckor är en slaktutbildning inplanerad vecka 41 i Enare, Finland.

I dagsläget är det allt för få sökande för att starta utbildningen.

Vi efterlyser därför fler sökande. Skolan har därför utökat ansökningstiden till söndag 21 september 2016.

För mer information om ansökan se: http://www.samernas.se/rennaringslinjen/

Ansökan görs via skolans hemsida, under fliken ”ansökan”.

Sista ansökningsdag onsdag 21 september 2016.

Rennäringsföretagare med intresse för kompetensutveckling

  • augusti 30, 2016

Vi tipsar medlemmar inom Jokkmokksbyarna som är intresserad av kompetensutveckling att hålla koll på SSR:s nya projekt – Ovttas

Bakgrund

Ovttas är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till samer som driver företag. De branscher denna insats verkar för är kopplade mot den samiska traditionen och kulturidentiteten och särskilt viktig i denna målgrupp är de kvinnliga företagarna. Den primära målgruppen tillhör samiskt näringsliv där renen står i centrum.

Övergripande mål

Projektet skall med utbildningsinsatser och nätverksbildande insatser, båda stödda av IT, bidra till utveckling av företag ägda av samer och bidra till utveckling av samebyarna som organisationer. Med detta bidras till utveckling av det samiska samhället, den samiska kulturen och till ekonomisk och samhällelig utveckling i Sápmi.

Projektet är finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF), Länsstyrelsen i Norrbotten och Region Västerbotten och kommer att fortlöpa till oktober 2017.

Läs mer

http://www.sapmi.se/utbildning-2/

På sidan kan du också lista dig som utbildare.

Under fliken utlysningar listas vilka utbildare som ska upphandlas under hösten 2016 och här finns möjligheter att verka som utbildare  i någon eller några av våra SSR:s kommande. Lämna in offert eller anmäl intresse för kommande behov.

Kontakta SSR om Ni behöver mer information.

  • augusti 15, 2016

Företagsentrén – En introduktion i företagande, för att läsa mer, klicka på länken

http://www.strukturum.se/aktuellt/aktuellt/foeretagsentrén-en-introduktion-i-foeretagande/

Semsterstängt

  • juli 8, 2016

Kansliet har semesterstängt till den 15 augusti.

Vi önskar alla en trevlig sommar.

 

Sara, Anna & Annelie

En intressant dag om jämställdhet

  • maj 20, 2016

 

Torsdag 2 juni • kl. 09.30 – 16.30 • Ájtte • Ája • Jokkmokk

Finansiering i norr på lika villkor

En dag med konkreta verktyg och tips på hur du kan jämställdhetsintegrera ditt projekt och en dialog kring Norrbottens prioriteringar i det nya regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt.

För mer information och anmälan se länken nedan.
inbjudan-jamstalld-tillvaxt